Hvordan man skriver en forretningsplan

Forretningsplanen skal beskrive forretningsideen, markedet, organisasjonsformen, produktet eller tjenestene som tilbys, gjennomføringsplanen, økonomien og risikofaktorene. Planen skal vanligvis dekke fem år, og er en langsiktig plan for hvordan foretaket skal drives. Planen er viktig for den som starter foretaket, ettersom man får en mulighet til å tenke gjennom alt en ekstra gang. Man kan sjekke om budsjettet er realistisk, eller om det må gjøres endringer, og man får en bedre oversikt over risikofaktorer. Kanskje man oppdager at man må gjøre endringer, eller kanskje ideen er vanskelig å gjennomføre. Kanskje risikoen er for stor. Alt dette får man tenkt gjennom mens man skriver forretningsplanen. Forretningsplanen er også viktig når man skal snakke med investorer, finansinstitusjoner og andre involverte.

Det første planen skal inneholde, er forretningsideen man starter med. Planen skal også si litt om hvilket marked man ønsker å selge varene eller tjenestene til, og hvordan markedssituasjonen er. Deretter skal forretningsplanen inneholde opplysninger om foretaksform, hvem som eier foretaket, og hvilket ansvar hver enkelt har. Det neste punktet man tar for seg, er produktet eller tjenestene man ønsker å tilby. Hvordan skal man tilby produktet, hvordan skal man generere salg, og hva skal man gjøre for å skille seg ut fra konkurrentene. Planen bør også inneholde en framdriftsplan som sier noe om hvordan man har tenkt å nå de målene man har satt seg. Noen velger å sette en tidsfrist for ulike mål, mens andre bare setter opp målene, uten å fastsette når målene skal nås.

Selv om forretningsplanen skal inneholde en oversikt over det meste, bør den ikke være altfor lang og komplisert. Vanligvis er det greit å holde seg til rundt 10 sider. Etterpå bør man lage en plan for hvert enkelt formål i forretningsplanen. Ikke inkluder sensitiv informasjon i denne planen. Informasjon ingen andre bør få lese, skal holdes utenfor. De fleste som vurderer å investere penger i et foretak, ber om å få lese forretningsplanen, derfor bør den ikke inneholde noen hemmeligheter som ikke skal falle i hendene på konkurrenter eller investorer. Forretningsplanen er også et godt hjelpemiddel når man skal ansette medarbeidere, eller dersom man vil søke om offentlig støtte.

Forretningsplanen kan fungere som et styringsverktøy for bedriften. Planen bør ikke være altfor omfattende, for da er det ikke mange som orker å lese den. Det er også viktig å huske at forretningsplanen ikke er et endelig dokument. Planen må revurderes og revideres med jevne mellomrom. Kanskje man oppdager at man henvender seg til feil kundegruppe, eller at man trenger mer investeringskapital. Da må planen revideres. Det finnes mange maler på nettet som gjør det lettere å skrive en forretningsplan. Der kan man også lese eksempler på ulike forretningsplaner, for å se hvordan andre lager planene sine.

Med en god forretningsplan blir det lettere å få oversikt over både muligheter og problemer man kan støte på i oppstartfasen. Forretningsplanen bør brukes aktivt, både når man snakker med investorer og finansinstitusjoner, og når man planlegger foretakets framtid. Forretningsplanen er et viktig verktøy.