Finn investorer til ditt foretak

investeraDet er en kjent sak at nær 90% av alle foretak går til grunne de første fem årene etter oppstart. Den største kneika er gjerne ved oppstart, før man har inntektsgenererende produkter eller tjenester. Det er få selskaper som har likvide midler i denne fasen, og da er neste steg å søke investorer.

Behold kontrollen

Investorer er vanskelige å oppdrive, og det beste du kan gjøre er å søke på nett eller forhøre deg i nettverket ditt. Investorer ønsker ofte deleierskap eller ledende verv i bedrifter de har valgt å støtte, så her er det viktig å gjøre undersøkelser på hvilke kriterier investor har satt.

Produksjonshjelp

Avhengig av hvilket produkt du lager er det mulig å søke samarbeid med butikkjeder som er villige til å ta over produksjonen. Du kan velge å selge ideen din til dem fullstendig, eller inngå et partnerskap hvor du får videreutvikle produktet.

Business Angels

Det finnes såkalte Business Angel Networks (BAN), som du enklest får tilgang til via inkubatorer eller entreprenørnettverk. Disse kan hjelpe deg med å få innpass på investormøter, hvor du får presentert ideene dine. Sørg for å ha en lynskarp presentasjon – du får som regel bare få minutter på å overbevise!