Feil man skal passe seg for når man starter eget

Det er mange feil man kan gjøre når man starter et eget foretak. En av de vanligste feilene er å ikke undersøke markedet før oppstart. Mange har lyst til å jobbe med noe de elsker å gjøre. Drømmen er kanskje å leve av en hobby. Men det hjelper lite at man selv elsker hobbyen sin dersom ingen er interessert i å kjøpe de produktene man ønsker å selge. Derfor er det viktig å foreta en markedsundersøkelse for å finne ut om det er marked for varene. Er dette et produkt eller en tjeneste folk er villige til å betale for? Og hvor stor er konkurransen på markedet? Er det plass til enda en leverandør? Det er bedre å foreta en markedsundersøkelse før man starter foretaket, enn å starte opp, bare for å oppdage at man ikke får solgt varene.

En annen feil mange gjør, er at de tenker for stort i starten. Selv om man ønsker å bygge opp et stort og vellykket foretak, er det viktig å begynne i det små. Alle foretak starter i det små, og det kan ta mange år før man faktisk kan leve av inntektene sine. I starten kan det derfor være lurt å ha en annen jobb i tillegg, slik at man kan ta seg tid til å bygge opp foretaket gradvis.

Det er også veldig viktig at man tenker økonomi helt fra starten. Mange tenker verken på å redusere utgiftene, eller spare inntekter til skatt og utgifter. Det kan være fristende å bruke altfor mange penger på unødvendige ting, og det må man være veldig forsiktig med. Det er bedre å drive foretaket fra et gammelt og enkelt kontor, enn å investere i dyre møbler og andre ting man ikke trenger.

En av de største feilene kan man gjøre, er å ikke søke råd i tide. Det gjelder spesielt økonomiske råd. Mange bestemmer seg for at de vil klare alt alene. De vil ikke ha hjelp. Dersom de møter litt motgang, er de fast bestemt på å løse problemene selv. Men ofte er det best å søke råd med én gang, spesielt hvis økonomien butter imot. Dersom man søker råd tidlig, er det lettere å komme seg ut av problemene igjen, Dersom man venter for lenge, vil problemene hope seg opp og bli større og større. Ofte kan det hjelpe å få råd utenfra, fra en person som ikke er personlig involvert i driften av foretaket, og som kan se ting fra et nøytralt ståsted. Mange ganger er det ganske lett å løse problemene dersom man får råd tidlig. Det er viktig å søke råd fra noen som vet hva de snakker om. Venner og familie er ikke de beste til å gi råd, for de tør kanskje ikke å kritisere eller si rett ut hva de mener.

Man må heller ikke glemme å ta pauser. Mange sliter seg ut for å starte opp et foretak, og glemmer å ta vare på egen helse.